Featured

Sir Paul Rycautun Halihazıdaki Şarkiyatçılığı:   Sultan, Devşirmeler, Harem

Sir Paul Rycautun Halihazıdaki Şarkiyatçılığı: Sultan, Devşirmeler, Harem

Bu çalışmamızın konusunu Sir Paul Rycaut'un 1666 yılında Londra'da basılan Osmanlı İmparatorluğu'nun..

45decimal_point00TL Ex Tax: 45decimal_point00TL

Anti-Kahraman ve Savaş Sonrası İngiliz Tiyatrosu

Anti-Kahraman ve Savaş Sonrası İngiliz Tiyatrosu

Her dönemin kendine özgü kahramanı vardır ve bu kahramanın niteliklerini en iyi ortaya koyan edebi ..

45decimal_point00TL Ex Tax: 45decimal_point00TL

Polonya Basınında Atatürk ve Türkiye

Polonya Basınında Atatürk ve Türkiye

Polonya basının da Kurtuluş Savaşı ve Atatürk dönemi Türkiye'si üzerine seçme yazılar adıy..

45decimal_point00TL Ex Tax: 45decimal_point00TL

Atinalı Perikles Yaşamı ve Dönemi

Atinalı Perikles Yaşamı ve Dönemi

Perikles ve Atina'da nüfuzu olan dönemin ünlü şahsiyetlerinin, gerçekleştirdikleri reformlarla Atina..

45decimal_point00TL Ex Tax: 45decimal_point00TL

Atatürk Dönemi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat ve Faaliyetleri

Atatürk Dönemi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat ve Faaliyetleri

Birbiri ardınca çıkan isyanlara Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birnci Dünya Savaşı ve İs..

60decimal_point00TL Ex Tax: 60decimal_point00TL

Eski Çağda Kayseri ve Civarı

Eski Çağda Kayseri ve Civarı

Kayserinin tarih boyunca Suriye ve Mezopotamya üzerinden gelerek Anadolunun kuzeyine, batısına uzana..

45decimal_point00TL Ex Tax: 45decimal_point00TL

TÜRKLERİN ESİRİ CERVANTES

TÜRKLERİN ESİRİ CERVANTES

Miguel de Cervantes 1575 yılında Napoli’den İspanya’ya deniz yoluyla dönerken gemisi Fransa ile İspa..

35decimal_point00TL Ex Tax: 35decimal_point00TL

Kelam Tarihi ve Terimleri

Kelam Tarihi ve Terimleri

 Kelâm İlmi İslâmın inançla ilgili yönünü inceleyen, kesin deliller kullanarak ortaya çıkacak ş..

45decimal_point00TL Ex Tax: 45decimal_point00TL

İslâm Mezhepleri Tarihi ve Terimleri

İslâm Mezhepleri Tarihi ve Terimleri

Mezhep; dini yaşama yolu, metodu, düşünme ve fikir üretme sistemi, ekolü demektir. Meselâ, bir kişi ..

35decimal_point00TL Ex Tax: 35decimal_point00TL

ARAP ŞİİRİNDE MUVAŞŞAH

ARAP ŞİİRİNDE MUVAŞŞAH

..

45decimal_point00TL Ex Tax: 45decimal_point00TL

ANTROPOLOJİ VE ANTROPOLOJİ TARİHİ

ANTROPOLOJİ VE ANTROPOLOJİ TARİHİ

..

45decimal_point00TL Ex Tax: 45decimal_point00TL

MAHALLİ İDARELER VE SPOR HİZMETLERİNE YAKLAŞIMLARI

MAHALLİ İDARELER VE SPOR HİZMETLERİNE YAKLAŞIMLARI

Yerel yönetimler açısından mahalli ve müşterek nitelik taşıyan spor hizmetlerinin toplumun her kesi..

35decimal_point00TL Ex Tax: 35decimal_point00TL

ARAP DİLİNDE ZAMİR

ARAP DİLİNDE ZAMİR

Zamirler konusu genel olarak gramer kitaplarında ayrı bir bölüm halinde incelenir. Bunun yanında yal..

45decimal_point00TL Ex Tax: 45decimal_point00TL

ARAPLAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

ARAPLAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Üzerinde çalışılan bu kitapın orijinal adı Nuhbetü’l-Encab fî’l-luğati’t-Türkiyye’dir. Mısır Emiri..

45decimal_point00TL Ex Tax: 45decimal_point00TL

Türk-Arap Münasebetleri Bağlamında  İSHÂK B. KÜNDÂCIK EL-HAZERÎ

Türk-Arap Münasebetleri Bağlamında İSHÂK B. KÜNDÂCIK EL-HAZERÎ

İshâk b. Kündâcık, bağımsız bir Türk-İslam devletinin henüz teşekkül etmediği bir dönemde, Abbâsî or..

40decimal_point00TL Ex Tax: 40decimal_point00TL

Latest

LEHÇE KONUŞMA KILAVUZU (CEP BOY)

LEHÇE KONUŞMA KILAVUZU (CEP BOY)

LEHÇE KONUŞMA KILAVUZU (CEP BOY)..

20decimal_point00TL Ex Tax: 20decimal_point00TL

LEHÇE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ

LEHÇE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ

LEHÇE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ..

60decimal_point00TL Ex Tax: 60decimal_point00TL

POLONYA DİLİ ( LEHÇE) DİL BİLGİSİ

POLONYA DİLİ ( LEHÇE) DİL BİLGİSİ

Lehçe Gramerin temel kurallarını temel seviyeden başlayıp ileri seviyeye dek içine alarak, Türkçe ka..

55decimal_point00TL Ex Tax: 55decimal_point00TL

RUSÇA YDS PAKET - 6

RUSÇA YDS PAKET - 6

RUSÇA YDS PAKET - 6..

216decimal_point00TL Ex Tax: 200decimal_point00TL

RUSÇA YDS PAKET - 5

RUSÇA YDS PAKET - 5

RUSÇA YDS PAKET - 5..

216decimal_point00TL Ex Tax: 200decimal_point00TL

RUSÇA YDS PAKET - 4

RUSÇA YDS PAKET - 4

RUSÇA YDS PAKET - 4..

216decimal_point00TL Ex Tax: 200decimal_point00TL

RUSÇA YDS PAKET - 3

RUSÇA YDS PAKET - 3

RUSÇA YDS PAKET - 3..

216decimal_point00TL Ex Tax: 200decimal_point00TL

RUSÇA YDS PAKET - 2

RUSÇA YDS PAKET - 2

RUSÇA YDS PAKET - 2..

216decimal_point00TL Ex Tax: 200decimal_point00TL